"Pomáhám na svět dětem, o nichž už často nikdo nevěřil,
že ještě mohou přijít.
Nejste v tom sami, jsem v tom s vámi."

Kdo jsem?

Od roku 2009 se pohybuji v prostředí klinik asistované reprodukce. Než jsem přijala pozici fertility kouče, řídila jsem marketing, ekonomiku i HR oddělení kliniky asistované reprodukce. Zároveň jsem však pracovala s klienty a často se dostávala do slepé uličky: zvolit dobro klientů, nebo se řídit tlakem, který v mnoha klinikách bývá vyvíjen, směruje klienty ke standardizovaným postupům a nezabývá se individualitou každého páru?

Na základě své praxe na klinikách jsem měla zažité medicínské postupy, ale nikde jsem neviděla, že by lékaři přihlíželi k psychosomatice. Chyběla psychoterapie, párová terapie… Páry často netušily, že jsou věci, které možná lékaři označují za ty „mezi nebem a zemí“, ale se správným přístupem a širokým spektrem vědomostí se dají diagnostikovat a uzdravit. I bez IVF, které jsem vždy považovala a stále považuji za jedno mnoha řešení neplodnosti, ale nikoliv za jediné.

Proto vznikl můj vlastní projekt fertility koučingu, zpočátku především pro italské klienty českých klinik. Stala jsem se průvodcem párů bojujících s (ne)plodností, jejich prostředníkem ve spolupráci s klinikami i jejich podporou a mentorem. Komunikovala jsem místo nich s lékaři, vysvětlovala výsledky vyšetření, nabízela doprovod ženám na konkrétní zákroky, a především chtěla být tou, která jim ukáže i jiné cesty řešení potíží s plodností. Protože existují.

Své bezmála desetileté zkušenosti mohu nabídnout i vám. Prošla jsem koučovacím výcvikem, sebezkušenostním psychoterapeutickým výcvikem v systemické psychoterapii a hypnoterapii Miltona Erikcsona, mnoha semináři i kurzy… A dnes díky tomu jako jediný specializovaný fertility kouč v ČR předkládám více než 300 klientům ročně nejen svůj komplexní pohled na (ne)plodnost a její řešení, ale především jim nabízím ryze lidský přístup a pochopení. Lékaři mluví o neplodnosti po roce marných snah o početí a říkají, že se týká každého čtvrtého páru v Čechách. Já se snažím tyto statistiky měnit.

Moje vzdělání

Mé praxi fertility kouče předcházelo mnoho let studia a vzdělávání pro mě i nadále představuje přirozenou součást profese. Jsem si vědoma toho, že mám zodpovědnost vůči svým klientům – tedy musím mít přístup k nejnovějším možnostem léčby neplodnosti i těm z oblasti psychoterapie. V současné době mám ukončené následující vzdělání:

  • 2009 – ukončení studia na UNIVERSITÁ DELGI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA, Facoltá di economia MARCO BIAGI, získáním titulu Dott.ssamagistrale
  • 2013–2018 absolvování 790 hodin komplexního vzdělávacího, tréninkového a supervizního programu v Strategické a systemické kooperační a komunikační psychoterapii a hypnoterapii (program schválen ČPS jako součást přípravy pro výkon psychoterapie ve zdravotnictví)
  • 2014–2017 Diplom ze studia psychoterapie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií
  • 2016–2017 vzdělávací program KOUČ (akreditovaný MŠMT)

Jsem kandidátem na členství v České asociaci pro psychoterapii, a jelikož by se každý pracovník v této oblasti měl neustále vzdělávat, jsem i kandidátem do dalšího komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii ve směru dynamickém s důrazem na psychosomatický přístup v celkovém rozsahu 790 hodin (5 let).

Mimo to navštěvuji kratší kurzy a semináře, jako byly např.:

  • 2014 – komunikační techniky
  • 2016 – Autogenní trénink, Daseinanalýza v psychoterapeutické práci
  • 2017 – KBT – strach v sociálních situacích, Práce s tělem v psychoterapii
  • 2018 – 8-týdenní výcvik v Mindfulness

Renata Novická

Jak a s čím pracuji?

Co by Vás mohlo zajímat?

Potřebujete zjistit více o možnostech, jak otěhotnět?

Rádi byste s někým sdíleli pocity spojené s léčbou neplodnosti?

Hledáte informace o klinikách a možnostech léčby?

Ozvěte se mi

2018 © Fertility Coach - Renata Novická. Všechna práva vyhrazena.